Meme Estetiği

 1. Meme Büyültme:

  Memeler bir bayanda güzelliğin ve dişililiğin simgesi olan önemli oluşumlardır. Yapısal olarak çeşitli sebeplerle küçük olabilirler. Bir meme hiç olmayabilir. Biri iri ya da normal hacimde iken diğeri küçük olabilir (asimetrik meme) Bu durumlarda küçük olan memelere normal görünüm ve büyüklük kazandırmak için meme büyültme ameliyatı yapılır. Bu amaçla yirminci asrın başlarından beri çeşitli yöntemler denenmiştir.

  • 1904 de Parafin enjeksiyonları yapılmış.
  • 1950 - 60 da Likit silikon enjeksiyonları yapılmış.
  • 1958 de Ivalon sponge (polivinil alkol) uygulanmıştır.

  Yabancı maddeler kullanılarak yapılan tüm bu meme büyültme denemelerinden çok kötü sonuçlar ortaya çıkmıştır. Meme büyültme gereksinimi olan hastaların kendi dokularından yararlanma yolları da denenmiştir. Dermofat greftler, yağ enjeksiyonları yapılmış fakat kalıcı ve tatmin edici sonuçlar elde edilememiştir. Keza vakumlu cihazlar ile büyültme denemesinden de aynı şekilde kalıcı olmayan, yetersiz sonuçlar elde edilmiştir.

  Günümüzde bu amaçla kullanılan 'Meme Protezleri' (İmplant) ya da halk deyimi ile 'Meme Silikonları' tek ve en iyi seçenektir. 1963 yılından beri kullanılmaktadırlar ve gittikçe daha kaliteli ürünler kullanım alanına sürülmektedir. Yalnızca ABD de 2 milyondan fazla kişiye meme protezi ameliyatı yapılmış durumdadır.

  Son 25 yılda silikon meme protezleri hakkında oldukça önemli araştırmalar yapılmış. Yenilikler ve gelişmeler elde edilmiştir. Amerika'daki resmi bir kurum olan FDA (Food and Drug Administration) ve yine Avrupa Birliği'nde resmi bir kurum olan EQUAM bilimsel araştırmalar yaparak silikon meme protezleri hakkında bildiri yayınlamışlardır. Bu deklarasyonlar'a göre:

  1. Silikon meme protezlerinin kanser ya da diğer malign hastalıklara sebep olduğu görülmemiştir.
  2. Hamile kalmaya engel olmazlar.
  3. Bebeği emzirerek beslemeye engel olmazlar.

  Meme protezleri (silikon) memenin altına destek amacı ile yerleştirilen, meme şekli verilmiş, balona benzeyen maddelerdir. Balonun kapsülü katı silikon ve polietilen'den yapılmıştır.

  İçindeki dolgu maddesine göre :

  • Jel ya da cohesive (yapışkan)silikon ile dolu olanlar (gel filled)
  • Serum fizyolojik (tuzlu su) ile dolu olanlar (salin filled) diye iki türü vardır.

  Kapsülün yüzeyine göre 2 tür vardır.

  • Düz yüzeyli olanlar (smooth surface)
  • Pürtüklü yüzeyli olanlar ( textured)

  Şekillerine göre 2 tür vardır.

  • Yuvarlak olanlar (round shaped)
  • Göz yaşı damlası şeklinde olanlar (Tear drop, anatomical shaped, natural shaped)

  Yüksekliklerine göre de 2 türleri vardır.

  • Geniş tabanlı, yüksekliği az olanlar (low profile)
  • Yüksek ya da super yüksek (high profile, super high profile). Ayrıca bir kapsüllü, 2 ya da 3 tabaka kapsüllü olanları vardır.

  Protezin yerleştirilmesi için yapılan kesi çeşitleri :

  • Meme altı çukurundan yapılan kesi (Inframammary incision)
  • Koltuk altı kesisi (axillary incision)
  • Meme başının ve ucunun tam ortadan yatay yönde kesilmesi (transareolar incision, Mustarde yöntemi)
  • Meme başı etrafını yarım ay şeklinde dolanan kesiler. (Alt yarısından = İnferior periareolar incision, İç yarısından =Medial periareolar incision)

  Meme protezleri iki kompartmandan birine yerleştirilir.

  1. Meme bezesi altına göğüs kası üstüne (Subglandular)
  2. Göğüs kası altına (submuscular)

  Tüm bu alternatifler ameliyat öncesi hasta ile doktor arasında ayrıntılı olarak konuşulmalı ve yapılacak her şey beraberce kararlaştırılmalıdır. Kuşkusuz uygulanacak protezin büyüklüğüne de ( cc olarak ) ameliyat öncesi aynı şekilde karar verilmelidir.

  • Meme protezi ameliyatı hastane şartlarında yapılır.
  • Ameliyat süresi 1,5 saattir.
  • Genel anestezi etkisi altında yapılır.
  • Hastanede 1 gün kalınır ya da aynı gün eve gidilebilir.
  • Hasta ameliyattan özel bir sütyen giydirilmiş olarak çıkar.
  • Ameliyattan 2 gün sonra pansuman yapılır ve mini hemovak drenler çıkarılır.
  • Dren çekilmesi işlemi ağrısızdır, korkmayınız.
  • Protez kas altına konmuşsa 2-3 gün ağrı duyulur.
  • Hasta 4 - 5 gün sonra işine dönebilir.

  Meme protezleri vücuda yerleştirilen yabancı bir cisim oldukları için her yabancı cisme karşı vücudun gösterdiği reaksiyonlar bu ameliyattan sonra da görülür. Öncelikle vücut yabancı cismi dışarı atmaya çalışır (reject fenomeni). Bunu başaramazsa yabancı cismin etrafını bağ dokusundan oluşan bir zar ile çevirerek onu kendisine zarar vermeyecek şekilde tecrit eder. Bu zarın oluşumu 6 ay kadar devam eder. Zarın kalınlığı birkaç milimetreye erişirse içindeki protezi sıkar meme serleşir ve yuvarlak bir görünüm alır. İşte halk arasında ve bazen de basında duyduğunuz ya da okuduğunuz 'silikonu sertleşmiş ' veya ' vücudu silikonu kabul etmemiş ' sözlerinin aslı bu olaydır. Sertliği yapan ve ağrıya sebep olan protezin etrafındaki zarın kalınlaşmasıdır (Kapsül oluşumu). Protez hiçbir zaman sertleşmez. Hiçbir insanın vücudu da protezi (silikon ) kendi dokusu gibi kabul etmez.

  Kapsül oluşumu gelişen teknolojik ürünler ve teknikler ile son yıllarda önemsenmeyecek derecede azalmıştır. Yanlış bilinen bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Halk arasında silikona karşı bir korku ve antipati vardır. Bu yanlış bilgilendirme sonucu oluşan olayın gerçek yüzü şöyledir : Silikon tabiatta en çok bulunan üçüncü maddedir. Sıvı, jel ve katı olmak üzere 3 şekilde bulunur. Sıvı silikon eskiden dolgu maddesi olarak enjeksiyon şeklinde dudak kalınlaştırma ve çukurlukları doldurma amacı ile kullanılırmış. Geç dönemde korkunç zararları görülen bu maddenin ülkemize sokulması yıllardır yasaklanmıştır. Hiçbir doktorun da sıvı silikonu insanlara enjekte edeceğini düşünemiyorum. Bu madde yurdumuza kaçak yollardan sokulmakta ya da yerine çeşitli sıvı bebe yağları, doktor olmayan sorumsuz ve yetkisiz kişiler tarafından dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Enjeksiyondan sonra 1-2 yıl iyi bir görünüm kazanan kurbanlar daha sonra ne yazıkki ömür boyu çekecekleri çok kötü sorunlar yaşamak zorunda kalırlar.

  Meme protezleri ( Silikon ) yapısında katı silikon ve jel silikon içerirler. Dokular içine yayılma özeliği olmayan bu tür silikonların vücuda herhangibir zararı yoktur. Zaten günlük yaşantımızda kullandığımız birçok maddenin yapısında silikon maddesi vardır. Örneğin: Dudak rujları, saç spreyleri, deodorantlar, pasta kalıpları, birçok sanayi ürünleri, tıbbi malzemeler v.b.

  Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz :

  • Meme protezleri (Silikon ) İnsanlara zararsızdır.
  • Gebelik ve emzirmeyi engellemezler.
  • Bilinçli ellerde yapılan ameliyatlar ile % 90 ın üstünde iyi sonuç alınır.
  • İstenmedikleri zaman zararsız bir şekilde ve kolaylıkla geri çıkarılabilirler.

 2. Meme Dikleştirme ( Mastopexy )

  Meme başı çevresinde ve meme başından orta hatta meme altına doğru dik yönde uzanan 5 - 6 cm. lik bir ameliyat izi kalacak şekilde sarkmış memeler normal görünüme kavuşturulabilir.

  • Ameliyat hastane şartlarında ,genel anestezi ya da sedasyon + lokal anestezi etkisi altında yapılır.
  • Ameliyat süresi 2 - 3 saattir.
  • Hastaneden aynı gün çıkılabilir ya da 1 gün kalınır.
  • Hasta 1 hafta sonra işine dönebilir.
  • Ameliyat izleri 6 ay sonra dikkati çekmez hale gelir.
  • Kalıcı etkisi olan bir ameliyattır.

 3. Meme Küçültme ( Reduction Mammaplasty )
  • Meme dikleştirme gibi yapılır.
  • Fazla meme ve yağ dokuları kesilip alındığı için ameliyat biraz daha uzun sürer ve biraz daha yıpratıcı olur.
  • Hastanede 2 - 3 gün kalınır.
  • Hasta 2 hafta sonra işine dönebilir.
  • Memenin büyüklüğüne bağlı olarak ameliyat izi ters ( T ) şeklinde olabilir. İkinci bir seans ile revizyon gerekebilir.
  • Emzirmede kısıtlanma olabilir.