Liposuction

Vücutta bazı bölgelerde depolanan, diyet ve spor yapmakla erimeyen, vücut konturlarını bozan inatçı yağların vakum sistemi ile alınmasıdır. Kesinlikle zayıflama amaçlı değil vücuda şekil verme amaçlı bir ameliyattır. (Body contouring operation)

İnsan vücudundaki yağ dokusu iki kompartmanda toplanır;

 1. Hemen derinin altında olan yüzeysel tabaka
 2. Derin tabaka.

Derin tabakadaki yağ dokusu daha gevşek bir yapıda iken, yüzeyel yağ dokusu bağ dokusu bandları ile çevrelenmiş ve daha sert kıvamdadır. Bağ dokusu bandlarının kısalması ve içlerine yağın hapsolması selülit denilen olaya sebep olur.Ergenlik çağından sonra vücuttaki yağ dokusu hücrelerinin sayısı değişmez. Kilo alınması durumunda yağ hücrelerinin hacmi genişler. Liposuction ameliyatlarında inatçı yağ depolarındaki fazlalık yağlar alınırken bu bölgelerdeki genişleyebilecek yağ hücreleri sayısı da azaltılmış olur. Liposuction ameliyatından sonra kilo alınsa bile yağ dağılımı tüm vücut kısımlarına yayılır. Yani inatçı yağ depolarında eskisi kadar birikme ve kabarma olmaz. 1970'li yıllarda uygulama alanına giren liposuction estetik cerrahide son zamanların en önemli buluşlarından biri olmuştur.

İlk zamanlarda kalın çaplı kanüller kullanılması, tekniğin gelişmemiş olması, cihazların yetersiz olması ve uygulayıcıların deneyimlerinin az olması sebebi ile istenmeyen , tatsız, hatta kötü sonuçlar bile ortaya çıkmıştır. Cildde düzensizlik ve ondülasyonlar, renk koyulaşmaları, hislenmede azalmalar, fazla kan ve elektrolit kaybına bağlı şok'a girme gibi komplikasyonlar ve hatta ölümler bile görülmüştür. Ancak gelişen teknolojik olanaklar cerrahi teknikler ve deneyimler ile bu kötü sonuçlar artık tarihte kalmış durumdadır. Bugün liposuction iyi seçilmiş hastalarda ve bilinçli ellerde yapıldığında en güvenli ve kolayca en güzel sonuçların alındığı bir operasyon haline gelmiştir. Öylesine güvenlidir ki Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) tarafından yapılan bir araştırma dünya'da en fazla yapılan estetik ameliyatın liposuction olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Tek seansta 3 - 4 litre yağ alınabilir. Bu sınırı geçmek zorunda kalındığında kan ve elektrolit seviyeleri kontrol edilmeli, gerekirse kan transfüzyonu yapılmalıdır. Morbid obesite denilen genç (20 - 30 yaşlarında) ve çok fazla kilolu (120 - 130 Kg.dan fazla) hastalarda gerekli önlemler alınarak tek seansta 28 litreye kadar yağ alınması gerçekleştirilmiştir (MEGALIPOSCULPTURE).

Yağ dokusu üzerinde yapılan estetik ameliyatlara LIPOPLASTY denir. Fazlalık yağların vakum sistemi ile alınması LIPOSUCTION yağı erimiş bölgelere yağ enjekte edilmesi ve çukurlaşan yerlerin doldurulması ise LIPOENJECTION yada LIPOFILLING olarak adlandırılırlar. Temel terimler bunlardır. Yağ dokusu estetikleri için kullanılan diğer tüm terimler bunlardan üretilmiştir.

Ultrason ile liposuction yönteminde yağ hücreleri ultrason dalgaları ile parçalanıp vakum ile alınırlar. Fakat bu yöntemde kullanılan kanülün kalınlığının fazla olması, yanıklara sebep olabilmesi, iz bırakması sebebi ile tüm dünyada ve yurdumuzda fazla kabul görmemiştir.

Liposuction için Uluslararası kullanılan terimler :

 • Liposuction
 • Suction Assisted Lipectomy (SAL)
 • Supreficial Liposuction
 • Multiple All Layer Liposuction (MALL)
 • Liposcalpture
 • Ultrasound Assisted Lipectomy (UAL)

Bunların dışında uyduruk terimler kullanarak yeni teknik geliştirmiş gibi halkı kandırmaya çalışan, meslek etiğine uymayan yalnızca rant peşinde koşan kimselere inanılmamasını özelikle öneriyoruz. Hatta bu kişiler basına ilanlar vererek ağrısız, kansız, anestezisiz, öğle tatili aralığında yağ aldıklarını ileri sürmektedirler.

Ağrısız ameliyat olması imkansızdır. Ancak ameliyat bölgesine lokal anestezi yapılırsa elbette ağrı duyulmaz.

Kansız ameliyat yapmak keza mümkün değildir. Araştırmalar göstermiştir ki 1 litre yağ alındığında içinde 70 cc. kan bulunmaktadır. Demek ki bu kişiler az kan kaybını hiç yok olarak söylüyorlar.

Küçük ve sınırlı bölgeden yağ alınacaksa lokal anestezi yapıldıktan sonra vakumlu enjektörler ile yağ alınabilir ve hasta hemen işine dönebilir. Ama bu çok kısıtlı bir uygulamadır.

İzsiz demeleri de hepimizin bazen kullandığı vakumlu enjektörlerle yağın alınması olayıdır. Kısacası bunların yenilik diye ilan ettikleri Estetik Cerrahların yıllardır sınırlı bölgeler için uyguladıkları liposuction tekniğinden farklı bir şey değildir.

 • Liposuction lokal anestezi (küçük bölgeler için), sedasyon ve lokal anestezi ya da genel anestezi etkisi altında hastane şartlarında yapılır.
 • Kabarıklık yapan fazla yağlı bölgeler (Yağ alınacak yerler) hasta ayakta iken ameliyattan önce planlanır ve çizilir.
 • Anesteziden sonra yağ alınmak üzere işaretlenmiş bölgelere içine özel ilaçlar karıştırılmış serum enjekte edilerek şişirilir. Böylece yağların daha kolay alınması sağlandığı gibi kan kaybı da azaltılır.
 • Yağ alınan vücut kısmına elastik bandaj yapılır ve özel korse giydirilir. Bu korsenin 4 - 6 hafta giyilmesi önerilir.
 • Ameliyattan sonra görülebilen şişlik ve morluklar 2 - 3 haftada kendiliğinden kaybolur.

Her ameliyatta olduğu gibi liposuction olacak hastaların da araştırarak güvenilir bir doktor seçmelerini, ameliyattan önce her türlü olasılık ve komplikasyonlar hakkında doktorundan bilgi almalarını, işin uzmanı bile olmadan liposuction olayını çok hafife alarak reklamlarla halkı kandırmaya çalışan vurgunculardan kaçınmalarını öneriyoruz.